POSTGAME: HC Jaime Elizondo

NOVEMBER 20, 2021

Jaime Elizondo talks to the media after the last game of the season.